Naslovna KOMŠILUK Humanitarna organizacija „Stara Raška” iz Beograda raspisala je konkurs za dodelu novčane...

Humanitarna organizacija „Stara Raška” iz Beograda raspisala je konkurs za dodelu novčane nagrade “Stara Raška” najboljem redovnom studentu

4
0

KONKURS ZA JEDNOKRATNE NOVČANE STUDENTSKE NAGRADE

Humanitarna organizacija ”Stara Raška” iz Beograda na osnovu člana 51. Statuta  r a s p i s u j e,

K   O   N   K   U   R   S

Za dodelu novčane nagrade „Stara Raška” najboljem redovnom studentu, akademskih studija, školske 2017/2018.godine (čiji roditelji žive u Raškoj oblasti), sa prosečnom ocenom iznad 8,00 na studijama sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu:

  • Poljoprivredni fakultet,
  • Fakultet veterinarske medicine i
  • Šumarski fakultet.

Pri učešću na konkursu potrebno je priložiti:

  • Potvrdu fakulteta o uspešnosti studiranja u 2017/2018. godini (da su položeni svi ispiti – da nema prenosa u narednu godinu),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, osim za studente koji su taj dokumenat dostavili Organizaciji predhodnih  godina), i
  • Uverenje o mestu prebivališta za roditelje, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova opštine stanovanja.

Molbe se podnose neposredno (svakog radnog dana od 09 do 15 časova) do 16. februara 2018. godine, na adresu Humanitarna organizacija „Stara Raška“, Antifašističke borbe 29, sprat V, stan 17, 11070 Beograd ili poštom na istu adresu.

Nagrade se uručuju na godišnjoj Skupštini Organizacije 26. februara 2019. godine.

Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na telefon 011/3131 638.

U P R A V N I   O D B O R

Ostavite odgovor